* verplichte info

Sehoona zal de informatie die je op dit formulier verstrekt, gebruiken om je de Sehoona-nieuwsbrief op te sturen. Bevestig dat je hiermee akkoord bent.


PRIVACY-VERLARING
Sehoona bewaart enkel je e-mailadres, naam en voornaam. Je persoonsgegevens worden gebruikt om je de nieuwsbrief toe te sturen of andere informatie uit te wisselen over onze producten en activiteiten. Deze gegevens worden bewaard tot je vraagt om ze te verwijderen. Je kan je gegevens steeds raadplegen, wijzigen of je uit het mailbestand laten verwijderen door je verzoek te sturen naar info@sehoona.be. In de voettekst van elke nieuwsbrief krijg je ook de mogelijkheid om je uit te schrijven of om je gegevens te bekijken en aan te passen. Sehoona neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens worden enkel aan anderen doorgeven met het oog op het bewaren of het opstellen van de Sehoona-nieuwsbrief. Daarvoor wordt er beroep gedaan op externe verwerkers. Momenteel is dat Mailchimp, een Amerikaans marketingplatform. Deze organisatie heeft de EU-VS privacy-certificatie verkregen. Ze gebruikt cookies en je ip-adres om te weten hoeveel en welke klanten de nieuwsbrief gelezen hebben en om het klikgedrag in de nieuwsbrief op te volgen.